Vad är Linux?

Linux – vad är det egentligen? Linux är ett fritt operativsystem. Som användare kan du använda Linux som du vill, du kan läsa och ändra källkoden och du kan fritt distribuera Linux vidare.

Linux är utgivet under lisensen GPL. Denna garanterar att samma frihet kommer att gälla alla Linux-användare. Ingen har rätt att ta källkoden till Linux och använda den i en sluten, proprietär programvara. Ingen kan göra Linux till ett slutet, proprietärt system, i likhet med Windows.

Ett fritt operativsystem ger användaren kontroll. Ett företag som använder Linux har full rätt att skräddarsy systemet efter eget behov. Företaget kan själv rätta fel som uppstår, eller anlita någon till att göra ändringar. Detta är viktigt i ett driftkritisk system. Använder du ett slutet, proprietärt operativsystem, måste du förlita dig på den enda leverantörens välvilja och effektivitet i att rätta fel.

Den första versionen av Linux utvecklades av finländaren Linus Torvalds år 1991. Han inbjöd andra duktiga programmerare till att bidra till utvecklingen. I dag är Linux och tillhörande program datavärldens största kollektiva arbetsinsats. Flera tiotusentals programmerare bidrar med sin kod till systemet, allt under Linus ledning.

Med så många resurser involverade, blir programmeringsfel (sk. "buggar") lätt upptäckta och snabbt åtgärdade. Också detta är viktigt för företagens driftkritiska system.

Linux ger företag mer frihet och kontroll, utöver stabilitet och säkerhet. Totalt sett har de olika Linux-versionerna (Red Hat, Ubuntu, Debian, Novell SUSE, och många fler) på kort tid uppnått positionen som nr. 2 på servermarknaden, och börjar användas av allt fler även på skrivborden.